Profile

Orazalina Rizat
Orazalina Rizat
2020-01-25 09:10:20
Сәлем оқырмандар! Қалайсыздар? Бүгін біз өте қызықты , әрі пайдалы зат үйренеміз. Онда бастайық >>> Сайтты кодсыз құруға болатынын білесіз бе? Иә иә, ешқандай кодсыз сайт құруға болады.
Please sign up or sign in to like or write comments on this post.
Comments Favorite
Orazalina Rizat
2020-01-17 07:27:38
Ағылшынша 5 сөз 17.01.2020 1) interactive - интерактивный, диалоговый 2) verbose -детально, конкретно, дәл нақты (боссқа (бастыққа) доклад беру деген секілді) 3) active-активный, действующий, оживленный 4) shell-оболочка, ракушка, сырты бір нарсенің, киімі десек те болады 5) include - включая, қоса алғанда, мысалы сені қоса алғанда/включая тебя/including you
Please sign up or sign in to like or write comments on this post.
Comments Favorite
Orazalina Rizat
2020-01-17 07:11:18
linux os 4
Please sign up or sign in to like or write comments on this post.
Comments Favorite
Orazalina Rizat
2020-01-17 05:32:03
Delete all the files and directories within the AzatAI directory(including AzatAI) . You should use interactive mode while removing Удалите все файлы и каталоги в каталоге AzatAI (включая AzatAI). Вы должны использовать интерактивный режим при удалении
Please sign up or sign in to like or write comments on this post.
Comments Favorite
Orazalina Rizat
2020-01-17 05:33:40
Backup all the foo and foofoo folders to Desktop/Backup0 Резервное копирование всех папок foo и foofoo на рабочий стол / Backup0
Please sign up or sign in to like or write comments on this post.
Comments Favorite

Follow Us

© 2019 AzatAI All Rights Reserved